Prvý ročník je za nami // The 1st edition is over

Answear Graphic Design Masters

A VÝHERCAMI SÚ:

// AND THE WINNERS ARE

1. miesto

 // 1st place

2. miesto

 // 2nd place

3. miesto

 // 3rd place

4. miesto

 // 4th place

5. miesto

 // 5th place

VŠETKÝM ÚČASTNÍKOM GRATULUJEME A ĎAKUJEME!

// CONGRATULATIONS AND THANKS TO ALL PARTICIPANTS!

Pozývame vás na druhý ročník v septembri 2023!

We invite you to the 2nd edition in September 2023!

Medzinárodná súťaž pre grafických dizajnérov.

Vytvorte sériu grafických návrhov jedinečného produktu na základe fotografií z ponuky answear.sk.

// International contest for digital artists.


Create a digital artwork based on photos of one unique product from the answear.sk offer.

PRAVIDLÁ
SÚŤAŽE

Hľadáme talentovaných umelcov, ktorých baví počítačová grafika. Ak máte aspoň 18 rokov a cítite, že vaše návrhy dokážu zviesť publikum svojím vkusom a kreativitou, určite ukážte svoje schopnosti svetu a našej porote v medzinárodnej súťaži Answear Graphic Design Masters.

Z našej databázy fotografií (na stiahnutie tu) si vyberte ľubovoľný produkt (jeden alebo viac) a vytvorte s ním zaujímavý grafický návrh.
Rozmery: 297 mm x 420 mm, 300dpi.

Súťaž trvá od 02. 11. 2022 do 31. 01. 2023.
Oficiálne vyhlásenie víťazov bude do 15. 02. 2023.
Zverejnenie víťazných návrhov na webovej stránke bude: 25. 02. 2023.

Už teraz sa tešíme na vaše kreatívne nápady. Ukážte nám a svetu svoje nadanie a vyhrajte v Answear Graphic Design Masters!

Veľa šťastia!

// RULES
OF CONTEST

We are looking for talented artists who are passionate about digital art. If you are at least 18 years old and feel that your designs can seduce the audience with their flair and creativity, be sure to show your skills to the world and our jury in Answear Graphic Design Masters.

From our database of prepared photos (downloadable here) choose one product and use any snapshots (one or more) for creating a striking digital artwork.
Size: 297mm x 420 mm, 300 dpi.

The contest runs from 02.11.2022 to 31.01.2023.
Winners’ announcement/contact with winners 15.02.2023.
Publication of the winning artworks on the contest website/official contest results: until 25.02.2023.

We're already looking forward to traveling through the corners of your imaginations.
Show us and the world your artistic soul and win prizes in Answear Graphic Design Masters.

Have a great creative flair!

CENY

// PRIZES

Ocenené umelecké diela budú prezentované v našej virtuálnej galérii na masters.answear.com a víťazi získajú nasledujúce ceny:

The awarded artworks will be featured in our virtual gallery on masters.answear.com, and the winners will win the following prizes:

1. miesto //
1st place

5 000 EURO

2. miesto //
2nd place

2 000 EURO

3. miesto //
3rd place

1 500 EURO

4. a 5. miesto //
4th and 5th place

1 000 EURO

POROTA // Jury

O oceneniach rozhodne naša medzinárodná POROTA.

Awarded artworks will be selected by our international JURY:

Marcin Franczak (Poľsko)

Predsedom poroty je Marcin Franczak (Poľsko) - kreatívny riaditeľ Answear.com. Už takmer 20 rokov sa spolupodieľa na tvorbe vizuálu najväčších tlačových titulov a módnych značiek.

Marcin Franczak (Poland)

Chairman of the JURY is Marcin Franczak - Answear Creative Director. For almost 20 years he has been involved in the creation of identification and visual side of the largest press titles and fashion brands.

Petra Slamková (Slovenská republika)

Skúsená ilustrátorka, ktorá začínala digitálnymi módnymi a personalizovanými ilustráciami. Tvorí ilustrácie a obsah na sociálne siete. Súčasne s tým sa venuje tvorbe printov a produktov pre svoju vlastnú značku.

Petra Slamková (Slovak Republic)

Experienced illustrator who started with digital fashion and personalized illustrations. Creates illustrations and content for social networks. At the same time, she creates prints and products for her own brand.

Maria Todorova (Bulharsko)

Úspešná kreatívna riaditeľka oceňovaných reklamných agentúr (Havas, Ogilvy&Mather). Spoluzakladateľka, generálna riaditeľka a kreatívna riaditeľka agentúry Next-DC.

Maria Todorova (Bulgaria)

Maria Todorova - Experienced creative director of award-winning advertising agencies (Havas, Ogilvy&Mather). Co-founder, CEO and creative director of Next-DC agency.

Mitja Bokun (Slovinsko)

Umelec, ilustrátor, známy svojím originálnym štýlom portrétov. Špecialista na grafický dizajn a módu v ilustráciách, ktorých ročne vytvára viac ako 500.

Mitja Bokun (Slovenia)

Artist, illustrator, known for his original style of portraits. Specialist in graphic design and fashion illustration. Creates more than 500 illustrations a year.